دات نت نیوک
جمعه 08 مرداد 1400

روستاها

 
ترتیب براساس:

معرفی روستای گچی سو بالا

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.
این روستا از توابع شهرستان کلاله از استان گلستان بوده، این روستا دارای 145 خانوار دائم و 165 خانوار فصلی است. معیشت

برنامه های مصوب پیش بینی شده روستای گچی سو بالا

پروژه های تعریف شده توسط دبیرخانه طرح تولید و اشتغال و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در جلسات کارگروه تصویب و برای اجرا به استانداری و اداره کل استان ارسال و ابلاغ شد.

اقدامات انجام شده روستای گچی سو بالا

اقدامات شامل مجموعه برنامه های پیش بینی شده و طرح های مصوب و اجرا شده در راستای تولید و اشتغال در روستاها بر اساس شعار اقتصاد مقاوتی تولید و اشتغال می باشد.

معرفی روستای فارسیان

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.
جمعیت ساکن روستا 640 خانوار و 700 خانوار فصلی است. معیشت روستا کشاورزی و باغداری و اندکی صنایع دستی است و تأسیسات ز

برنامه های مصوب پیش بینی شده روستای فارسیان

پروژه های تعریف شده توسط دبیرخانه طرح تولید و اشتغال و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در جلسات کارگروه تصویب و برای اجرا به استانداری و اداره کل استان ارسال و ابلاغ شد.

اقدامات انجام شده روستای فارسیان

اقدامات شامل مجموعه برنامه های پیش بینی شده و طرح های مصوب و اجرا شده در راستای تولید و اشتغال در روستاها بر اساس شعار اقتصاد مقاوتی تولید و اشتغال می باشد.