دات نت نیوک
چهارشنبه 12 آذر 1399
 

اقدامات انجام شده روستای گریک

اقدامات شامل مجموعه برنامه های پیش بینی شده و طرح های مصوب و اجرا شده در راستای تولید و اشتغال در روستاها بر اساس شعار اقتصاد مقاوتی تولید و اشتغال می باشد.