دات نت نیوک
پنجشنبه 27 دی 1397

روستاها

 

معرفی روستای فش

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.

معرفی روستا:

منطقه نمونه گردشگری سراب فش در شهرستان کنگاور یکی از پنجاه منطقه نمونه گردشگری است که از ویژگیهای قابل توجهی برای سرمایه گذاری برخوردار است از محور­های گردشگری ،وجود سراب طبیعی زیبا ،پوشش گیاهی طبیعی باغات میوه ارتفاعات زیبا و مسیر کوهنوردی از جمله ویژگیهای بارز در منطقه نمونه گردشگری سراب فش میباشد قابلیت کوهنوردی ،کایت سواری ،وجود تپه ها جهت پیاده روی و طبیعت گردی ،وجود باغات میوه ، فعالیت شکار ،وجود چشمه های آب و جویبار های روان در منطقه ،تنوع پوشش های گیاهی و نزدیکی به شهرستان کنگاور تنها بخشی از مزیت ها،فرصت ها و قابلیت های منطقه نمونه گردشگری سراب قش است.همچنین این منطقه نمونه گردشگری در مجاورت روستایی بهمین نام واقع شده که این روستا نیز به نوبه خود یکی از چهارده روستای هدف گردشگری در استان محسوب میگردد.از دیگر ویژگیهای بارز منطقه سراب فش حضور عشایر چادر نشین در حوالی سراب فش و دامنه های ارتفاعات پیرامون آن در محدوده روستاهای لک لک،کاظم آباد، بیتروان و حصار میباشدکه پتانسیل گردشگری ایلات و عشایررا در منطقه نمونه گردشگری سراب فش دو چندان مینماید.بنابراین ترکیب بافت روستایی و عشایری در منطقه مزبوربا عث میگرددتا هر نوع سرمایه گذاری در منطقه نمونه گردشگریسراب فش به محیط طبیعی خود نزدیکترو از احداث هر نوع ابنیه ایی که نماد شهری در آن هویدا باشد اجتناب نمود. بر این اساس سراب فش را میتوان با کمترین میزان سرمایه گذاری به یک منطقه پررونق گردشکری تبدیل نمود.