دات نت نیوک
یکشنبه 06 خرداد 1397

روستاها

 

معرفي روستاي آسياب سر

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.