دات نت نیوک
یکشنبه 27 آبان 1397

روستاها

 

معرفی روستای خبر

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.

معرفی روستا:

 

 

 

مزیتها،فرصتها و چالشها

 

 

 

تیم اعزامی به روستا