دات نت نیوک
یکشنبه 06 اسفند 1396

روستاها

 

معرفي روستاي كندلوس

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.