دات نت نیوک
پنجشنبه 27 دی 1397

روستاها

 

معرفی روستای فارسیان

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.
جمعیت ساکن روستا 640 خانوار و 700 خانوار فصلی است. معیشت روستا کشاورزی و باغداری و اندکی صنایع دستی است و تأسیسات زیربنایی آن کامل است و اقامتگاه بوم گردی و خانه مسافر دارد. عمدۀ تولید صنایع دستی روستا سوزندوزی و چادرشب بافی است. ابریشم بافی را نیز با حدود 15% پیشرفت فیزیکی دردست احیاء دارند. رشته ابریشم بافی،چوغابافی، نمدمالی و خراطی روستا منسوخ شده و نیاز به آموزش و احیاء دارد. صنعتگران روستا 10 نفر هستند که 2 نفر دارای کارت شناسایی از معاونت صنایع دستی استان هستند تولیداتشان جنبه خود مصرفی در روستا دارد و درآمد حاصله از صنایع دستی کمتر از 15% از سایر درآمدها است.

چالش ها و کمبودها:

ضعف کامل و مشهود در دفع پسماندهای روستا (یک بار در هفته)، نداشتن مرکز آموزش صنایع دستی، استقبال کم مردم از آموزش و تولید صنایع دستی، نداشتن فروشگاه صنایع دستی،کاهش همکاری های گروهی ساکنین روستا، ضعف در تبلیغات و جذب گردشگر

فرصت ها:

بازسازی راه های دسترسی درون روستا و تعداد زیادی از بناها توسط بنیاد مسکن بازسازی شده است. تعداد اقامتگاه های بوم گردی و خانه مسافر روستا مناسب است.