دات نت نیوک
چهارشنبه 24 مرداد 1397

روستاها

 

معرفی روستای تدرویه

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.