دات نت نیوک
دوشنبه 26 آذر 1397

روستاها

 

برنامه های مصوب پیش بینی شده روستای آهو

پروژه های تعریف شده توسط دبیرخانه طرح تولید و اشتغال و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در جلسات کارگروه تصویب و برای اجرا به استانداری و اداره کل استان ارسال و ابلاغ شد.

در جلسه ای که در روستا با حضور معاون گردشگري استان آقاي حسینی، نماینده میراث شهر آشتیان، دهیار، رئیس شورای روستا، و جمعی از اهالی روستا در مسجد روستا برگزار شد، پس از معرفی منطقه، به مسئله احیا صنایع دستی فراموش شده روستا پرداخته شد و زنان روستا از برگزاری دوره های آموزشی و ایجاد کارگاههای صنایع دستی استقبال کردند