دات نت نیوک
دوشنبه 26 آذر 1397

روستاها

 

اقدامات انجام شده روستای آهو

ثبت منزل اصغر خان، مرمت بناهایی از قبیل قلعه (منزل پدری دکتر مصدق) و منزل اصغر خان، حمایت از روستاییان متقاضی تغییر کاربری منازلشان به اقامتگاه های بومگردی، تدوین اطلاعات روستا در خصوص پیشینه روستا دارند و تهیه کاتالوگ، طراحی تابلو های راهنما و ایجاد بازارهای محلی از پیشنهاداتی است که قابلیت اجرا در این روستا دارد

ثبت منزل اصغر خان، مرمت بناهایی از قبیل قلعه (منزل پدری دکتر مصدق) و منزل اصغر خان، حمایت از روستاییان متقاضی تغییر کاربری منازلشان به اقامتگاه های بومگردی، تدوین اطلاعات روستا در خصوص پیشینه روستا دارند و تهیه کاتالوگ، طراحی تابلو های راهنما و ایجاد بازارهای محلی از پیشنهاداتی است که قابلیت اجرا در این روستا دارد