دات نت نیوک
دوشنبه 26 آذر 1397

روستاها

 

اقدامات انجام شده روستای هزاوه

اقدامات شامل مجموعه برنامه های پیش بینی شده و طرح های مصوب و اجرا شده در راستای تولید و اشتغال در روستاها بر اساس شعار اقتصاد مقاوتی تولید و اشتغال می باشد.

/Portals/0/Villages/PDF/hazaweh2.pdfمرمت بناهایی از قبیل مسجد شبستان دار و حمام قاجاری، حمایت از روستاییان متقاضی تغییر کاربری منازلشان به اقامتگاه های بومگردی، تدوین اطلاعات جامعی که ریش سفیدان روستا در خصوص پیشینه روستا دارند و تهیه کتابچه و کاتالوگ، طراحی تابلو های راهنما، ایجاد بازارهای محلی و جشنواره های فصلی از پیشنهاداتی است که قابلیت اجرا در این روستا دارد