دات نت نیوک
دوشنبه 26 آذر 1397
 

معرفی روستای روبین

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.

معرفی :  

روستاي رویین از توابع شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی و در فاصله 27 کیلومتري شمال این شهر واقع
شده است. آب و هواي معتدل کوهستانی با زمستان هاي سرد و پربرف و تابستان هاي معتدل دارد. آب فراوان باغ
هاي این روستا را پررونق ساخته بطوري که هیچ فصلی از سال از محصولات باغی بی بهره نبوده است. از جمله
محصولات این روستا سیب، گلابی، گردو، انگور، هلو و زردآلو است.
در این روستا خانه ها به طرز بسیار زیبایی به صورت پلکانی بر روي یکدیگر ساخته شده اند بطوریکه پشت بام
منزل یکی حیاط خانه دیگري است. مقبره ملا عارف روئینی و امامزاده اسحاق در این روستا قرار دارد. هنر زنان
روستا چادر بافی، چتائی بافی ، حوله و دستمال است. سوغات محلی این روستا چادر شب ، حوله پارچه اي ، گردو،
عسل، تولیدات دامی و باغی است. ورزش محلی کشتی با چوخه، غذاي سنتی کله جوش است.مراسم محلی جشن
نوروز ، جشن سیزده بدر، مراسم دهه فاطمیه و دهه محرم، موسیقی محلی دوتار و قشمه در این روستا از ویژگی
هاي خاص برخوردار است. این روستا جزء روستاي هدف گردشگري خراسان شمالی محسوب می شود.

 • مزیت ها چالش ها فرصت ها :
 • از مهمترین جاذبه هاي رویین می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
  چشمه هاي متعدد با توجه به موقعیت کوهستانی منطقه مانند چهل چشمه (روستاي سرچشمه) 
  رودخانه دائمی که بخشی از آب خود را از چهل چشمه تامین می کند باعث مشروب نمودن زمین هاي زراعی 
  شده
  تولید انواع محصولات باغی مانند: سیب، هلو ،زردآلو، گردو و... انواع سیفی جات 
  غار سنجد سرچشمه و غار نوشیروان 
  منطقه تفریحی چمن که بخصوص در ایام نوروز و سیزده بدر پذیراي جمع کثیري از دوستداران طبیعت است. 
  کوه هاي شاه جان و کرکزاب، باغ دره ها و فضاهاي باز و سرسبز جویبارها، چشمه سارها، بافت معماري 
  متفاوت روستاي منطقه از جمله ظرفیت هاي گردشگري این منطقه است.طرح جامعی در زمینه گردشگري تفریحی، اقامتی و پذیرایی و... در ورودي روستا توسط سرمایه گذار که از اهالی
  روستاست تدوین شده که مراحل و فرایندهاي اداري و استعلامی طرح بیش از 5 سال زمان برده است و هم اکنون
  واگذاري زمین از سوي منابع طبیعی صورت پذیرفته و می بایست اقدامات لازم براي تامین آب آن به انشعاب اصلی
  صورت گیرد که سرمایه گذار آمادگی انجام هزینه اجراي طرح را دارد. مشکل اساسی در این روستا و بعضا
  روستاهاي دیگر طولانی شدن فرایند صدور مجوز است.
  مشکلات و موانع مرتبط با توسعه گردشگري در روستا:
  -1 متقاضی براي کارآفرینی در عرصه گردشگري روستا وجود دارد ولی جهت معرفی ضامن دچار مشکل هستند
  که باید راهکارهاي حمایتی و تسهیل کننده مالی از سوي دستگاه هاي مرتبط ارائه گردد.
  -2 طولانی بودن فرایند صدور مجوز و پیچیدگی روند انجام کار
  -3 مشکل واگذاري زمین یا تغییر کاربري باغات و زمین هاي اهالی براي فعالیت گردشگري از جمله مشکلات
  مطروحه توسط متقاضیان است.
  -4 عدم آموزش و فرهنگ سازي مناسب روستاییان در خصوص ظرفیت هاي گردشگري و تاثیرات آن در
  اشتغالزایی و کسب درآمد و نحوه پذیرش گردشگران.
 • پیشنهادات:
  -1 قطعا یکی از راه هاي جذب گردشگر و افزایش ماندگاري آنها تنوع در ایجاد جاذبه در روستاست. عرضه و
  فروش صنایع دستی متنوع می تواند یکی از گزینه هاي جذب گردشگر باشد. در این روستا تمایل براي عرضه
  49
  صنایع دستی تولیدي روستا و فروش صنایع دستی استان وجود دارد که از جمله برنامه هاي موردنظر روستا
  تاسیس بازارچه صنایع دستی در حاشیه رودخانه و کنار پل احداثی آن است. که بودجه زیرساخت آن گرفته
  شده و براي تاسیس آن در قالب احداث آلاچیق هاي هم ردیف و سنتی نیاز به بودجه دارند .
  -2 روستا متقاضیان و ظرفیت زیادي براي احداث اقامتگاه بوم گردي دارد، لیکن فرایندهاي اداري و نیز معرفی
  ضامن کارمند مانع اصلی از اجراي این طرح در روستاست که می بایست از سوي صندوق کارآفرینی امید با
  پیگیري مسئولین رده بالاي سازمان میراث فرهنگی تسهیلات حمایتی جایگزین و آسان به آنها ارائه گردد.
  -3 دغدغه برخی از مردم این روستا لزوم تسهیل تغییر کاربري براي زیرساخت هاي گردشگري نظیر آلاچیق،
  تخت و... و و استفاده و تبدیل باغ ها با حفظ منظر و بافت آنهاست.
  -4 برخی مسیرها و معابر روستا نیاز به نورپردازي دارد.
  -5 در اجراي طرح گردشگري، تفریحی، اقامتی و... که در بالا اشاره شد با تاکید بر استفاده از نیروي هاي بومی
  در این طرح در جهت اشتغالزایی روستا، باید حمایت ویژه و تسهیل گري از سوي سازمان میراث فرهنگی
  صورت پذیرد چراکه این طرح تاثیر زیادي در جذب گردشگر و توسعه گردشگري روستایی دارد.
  -6 با توجه به قابلیت ها و فضاي روستا، این روستا می تواند در زمینه گردشگري کوهستان و کوه نوردي معرفی
  گردد

 

 

تیم اعزامی به استان : 

-1 سید مهدي یاسینی (معاونت گردشگري)
-2 محسن طوسی (معاونت میراث فرهنگی)
-3 مهرداد شرافت (معاونت صنایع دستی)
-4 پروانه اسکاش (نماینده انجمن هاي میراث فرهنگی)
-5 حسن سدیدي (نماینده سمن هاي استان خراسان شمالی)