دات نت نیوک
یکشنبه 27 آبان 1397

روستاها

 

معرفی روستای میمند

اقدامات شامل مجموعه برنامه های پیش بینی شده و طرح های مصوب و اجرا شده در راستای تولید و اشتغال در روستاها بر اساس شعار اقتصاد مقاوتی تولید و اشتغال می باشد.

معرفی روستا:

 

 

 

مزیتها،فرصتها و چالشها:

 

 

 

 

تیم اعزامی به روستا: