دات نت نیوک
شنبه 05 اسفند 1396

روستاها

 

معرفی روستای گازارخان

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.

معرفی روستا:

 

 

 

مزیت ها، فرصت ها و چالش ها:

 

 

 

 

معرفی تیم اعزامی به روستا: