دات نت نیوک
شنبه 05 اسفند 1396

روستاها

 

اقدامات انجام شده روستای گازرخان

اقدامات شامل مجموعه برنامه های پیش بینی شده و طرح های مصوب و اجرا شده در راستای تولید و اشتغال در روستاها بر اساس شعار اقتصاد مقاوتی تولید و اشتغال می باشد.