دات نت نیوک
دوشنبه 30 مهر 1397

روستاها

 

اقدامات انجام شده روستای گازرخان

اقدامات شامل مجموعه برنامه های پیش بینی شده و طرح های مصوب و اجرا شده در راستای تولید و اشتغال در روستاها بر اساس شعار اقتصاد مقاوتی تولید و اشتغال می باشد.