دات نت نیوک
پنجشنبه 27 دی 1397

روستاها

 

معرفی روستای اندج

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.

معرفی روستا:

 

 

 

مزیت ها،فرصتها و چالشها:

 

 

 

 

تیم اعزامی به روستا: