دات نت نیوک
شنبه 31 شهریور 1397
 

معرفی روستای درکش

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها ، چالش ها و فرصت ها می باشد