دات نت نیوک
دوشنبه 26 آذر 1397
 

برنامه های مصوب پیش بینی شده روستای درکش

پروژه های تعریف شده توسط دبیرخانه طرح و تولید و اشتغال و مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان در جلسات کارگروه تصویب
و برای اجرا به استانداری و اداره کل استان ارسال و ابلاغ شد