دات نت نیوک
جمعه 25 اسفند 1396
 

اقدامات انجام شده روستای درکش

اقدامات شامل مجموعه برنامه های پیش بینی شده و طرح های مصوب و اجرا شده در راستای تولید و اشتغال
در روستاها براساس شعار اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال می باشد