دات نت نیوک
دوشنبه 26 آذر 1397
 

اقدامات انجام شده روستای درکش

اقدامات شامل مجموعه برنامه های پیش بینی شده و طرح های مصوب و اجرا شده در راستای تولید و اشتغال
در روستاها براساس شعار اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال می باشد