دات نت نیوک
شنبه 05 اسفند 1396

روستاها

 

معرفی روستای نایبند

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.

معرفی :

 

  • مزیت ها ، چالش ها  ، فرصت ها :

 

  • تیم اعزامی به استان :