دات نت نیوک
یکشنبه 27 آبان 1397
 

اقدامات انجام شده روستای کهباد دو

اقدامات شامل مجموعه برنامه های پیش بینی شده و طرح های مصوب و اجرا شده در راستای تولید و اشتغال در روستاها بر اساس شعار اقتصاد مقاوتی تولید و اشتغال می باشد.