دات نت نیوک
پنجشنبه 27 دی 1397
 

اقدامات انجام شده روستای اورگان

اقدامات شامل مجموعه برنامه های پیش بینی شده و طرح های مصوب و اجرا شده در راستای تولید و اشتغال در روستاها بر اساس شعار اقتصاد مقاوتی تولید و اشتغال می باشد.