دات نت نیوک
دوشنبه 26 آذر 1397
 

معرفي روستاي اشتبين

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.

پس از اتمام بازدید روستای زنوزق و طی مسافت 230کیلومتر به روستای اشتبین رسیدیم. این روستا با شماره ثبت 2692 در آثار ملّی دارای جاذبه هایی از قبیل معماری خاص با سقف و سرستون های چوبی  و همچنین تراس هایی از جنس چوبی بسیار زیبا در منازل قدیمی قابل مشاهده است تقریبا 40% منازل، نوساز و دارای معماری نامتناسب با بافت روستا است.

این روستا زادگاه شاعر و حکیم به نام ابوالقاسم نباتی می باشد و مقبره این شاعر هم در روستا وجود دارد که خود می تواند یکی از جاذبه های گردشگری در روستا باشد.

مسائل و مشکلات موجود

  • وضعیت نابسامان معماری روستا و ساخت و ساز های غیر مجاز و مدرن که ناهمگونی فراوانی با بافت روستائی دارد و این موضوع باعث خروج روستا از لسیت پایگاه های میراث گردیده است.متاسفانه به دلیل ضعف در عملکرد معاونت میراث استان، بنیاد مسکن راسا و بدون استعلام از اداره کل استان اقدام به ارائه مجوز ساخت و ساز می نماید. تقریبا 40% منازل، نوساز و دارای معماری نامتناسب با بافت روستا است.

این روستا زادگاه شاعر و حکیم به نام ابوالقاسم نباتی می باشد و مقبره این شاعر هم در روستا وجود دارد که خود می تواند یکی از جاذبه های گردشگری در روستا باشد.

مسائل و مشکلات موجود

  • وضعیت نابسامان معماری روستا و ساخت و ساز های غیر مجاز و مدرن که ناهمگونی فراوانی با بافت روستائی دارد و این موضوع باعث خروج روستا از لسیت پایگاه های میراث گردیده است.متاسفانه به دلیل ضعف در عملکرد معاونت میراث استان، بنیاد مسکن راسا و بدون استعلام از اداره کل استان اقدام به ارائه مجوز ساخت و ساز می نماید.