دات نت نیوک
یکشنبه 06 اسفند 1396

روستاها

 

معرفی روستای سنگان

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.

معرفی :  

 

  مزیت ها،چالش ها و فرصت ها :

 

 

تیم اعزامی به استان  :