دات نت نیوک
چهارشنبه 07 خرداد 1399

روستاها

 

اقدامات انجام شده روستای کرکبود

اقدامات شامل مجموعه برنامه های پیش بینی شده و طرح های مصوب و اجرا شده در راستای تولید و اشتغال در روستاها بر اساس شعار اقتصاد مقاوتی تولید و اشتغال می باشد.