دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه 01 آبان 1397

روستاها

 

اقدامات انجام شده روستای ولی عصر

اقدامات شامل مجموعه برنامه های پیش بینی شده و طرح های مصوب و اجرا شده در راستای تولید و اشتغال در روستاها بر اساس شعار اقتصاد مقاوتی تولید و اشتغال می باشد.

دراین روستا انجمن میراث باحضوردهیار،نماینده میراث درشهرستان پلدخترورئیس شورایاسلامی روستا برقراراست واما مشارکتی که دستگاههای اجرایی درجهت فظا ونگهداری وآموزش درزمینه حفظ میراث ویا پژوهشی دراین زمینه صورت نمیگیرد،درواقع دفترنمایندگی میراث شهرستان پلدخترآنچه خودازاین امرمیداند به روستایی ان منتقل میکند (بدون شناخت کامل ازانجمن واساسنامه واهداف جدیدآن). 

درجلسه ای که درروستا با حضورمعاون گردشگري استان آقاي چراغي،نماینده میراثاستاندرشهرستان پلدخترآقاي عزيزي ودهیارورئیس شورای اسلامی دهستان وجمعیازاهالی روستادرمسجد روستا برگزارشد،ابتدابه معرفی جاذبه های طبیعی روستاوظرفیتهای موجود وسپس به مشکلات وظرفیت های بالاقوه روستا پرداخته شد.