دات نت نیوک
جمعه 28 مهر 1396

روستاها

 

اقدامات انجام شده روستای ,ورده

اقدامات شامل مجموعه برنامه های پیش بینی شده و طرح های مصوب و اجرا شده در راستای تولید و اشتغال در روستاها بر اساس شعار اقتصاد مقاوتی تولید و اشتغال می باشد.