دات نت نیوک
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400

روستاها

 

معرفی روستای کلابر

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.

معرفی روستا:

روستای گلابر در جنوب استان زنجان و در بخش ایچرود می باشد.

دارای 150 خانوار می باشد، آثار این روستا غار است . ساز معروف به چهل پله که از دوره ساسانی هست.

راه مناسبی دارد. بافت قدیمی و خانه روستایی اقامتی ندارد.

سه گلابر با 10 کیلومتر آب پشت سد پتانسیل خوبی برای جذب گردشگری روستا دارای مسجد از دوره سلجوقیان هست که محراب اصلی آن هنوز به جا مانده است.

روستا از نظر زیر ساخت برای مسافر هیچ امکاناتی ندارد و خیلی باید برای ارتقاء این روستا کار شود، صنایع دستی این روستا تنور سازی هست که به صورت سنتی ساخته می شود.

مزیت ها، فرصتها و چالشها

 

 

 

 

تیم اعزامی به روستا:

خانم میرزایی ، خانم نوری ، خانم قلی زاده