دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه 31 فروردین 1400
 

اقدامات انجام شده روستای باغچه جوق

اقدامات شامل مجموعه برنامه های پیش بینی شده و طرح های مصوب و اجرا شده در راستای تولید و اشتغال در روستاها بر اساس شعار اقتصاد مقاوتی تولید و اشتغال می باشد.