دات نت نیوک
یکشنبه 26 آذر 1396
 

اقدامات انجام شده روستای باغچه جوق

اقدامات شامل مجموعه برنامه های پیش بینی شده و طرح های مصوب و اجرا شده در راستای تولید و اشتغال در روستاها بر اساس شعار اقتصاد مقاوتی تولید و اشتغال می باشد.