دات نت نیوک
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400

روستاها

 

اقدامات انجام شده روستای درسجین

اقدامات شامل مجموعه برنامه های پیش بینی شده و طرح های مصوب و اجرا شده در راستای تولید و اشتغال در روستاها بر اساس شعار اقتصاد مقاوتی تولید و اشتغال می باشد.