دات نت نیوک
جمعه 08 مرداد 1400

اقدامات

اقدامات انجام شده

§انتخاب 76روستای هدف در سطح کشور

§تشکیل گروه های منتخب (13 تیم  متشکل از نماینده معاونت گردشگری،معاونت صنایع دستی،معاونت میراث، انجمن های میراث وسمن ها)

§جلسات برنامه ریزی و  طراحی مراحل طرح

§تشکیل جلسات و توجیه گروه ها

§تهیه برنامه و هماهنگی ها مقدمات  اعزام تیم ها

§تهیه چک لیست معاونت های سه گانه

§بررسی تفاهم نامه ها (وزارت کشور وبنیاد مسکن)

§ مکاتبه با استانها و تشکیل تیم های استانی

§تشکیل دبیرخانه مرکزی و انتصاب اعضا

§ایجاد گروه های تلگرامی برای همراهی گروه های اعزامی

 

فرآیند انجام طرح:

§بازدید و بررسی میدانی از روستاهای هدف طرح

§برگزاری جلسه  و همفکری با مردم ومسئولین محلی

§احصا مشکلات وبررسی راه کارها(مردم ومسئولین-کارشناسان)

§جلسه ومذاکره با دیگر مقامات محلی واستانی(جهت اجرایی نمودن طرح واستفاده از ظرفیت های استانی)

§تدوین گزارش های  تجمیعی و پروژه های پیشنهادی توسط کارشناسان اعزامی

§ارائه گزارش های مشترک حوزه های سه گانه سازمان به دبیرخانه طرح

§تفکیک و اعتبار سنجی طرح ها و گزارشها در دبیرخانه

§استخراج پروژه ها واعتبارات توسط کارشناسان و ابلاغ جداول پروژه ها به ادارات استان جهت اعلام نظر

§نهایی شدن همه پروژه ها  وابلاغ به استانداری ها

§اجرای طرح با هماهنگی تمام دستگاه های اجرایی

§پایش