دات نت نیوک
جمعه 08 مرداد 1400

برنامه ها

پروژه های پیش بینی شده و قابل اجرا در روستاهای هدف

بر اساس:

1. نشست با مدیران و مسئولین استانی و محلی

2. هم اندیشی در راستای احصاء ظرفیت ها، مشکلات، چالش ها و انتظارات و... روستائیان

3. بازدید و ارزیابی میدانی از ظرفیت ها و چالش های موجود در روستا

•آموزش, ظرفیت سازی، توانمندسازی و فرهنگ سازی جامعه محلی
•معرفی(بروشور, باجه اطلاع رسانی, تابلو راهنما, تابلو معرفی ...)
•ایجاد زیر ساخت گردشگری(پارکینگ, کمپ, سرویس بهداشتی و...)
•برپایی بازارچه, جشنواره ها و ...
•ساماندهی آثار تاریخی
•تهیه ضوابط و قوانین (الگوی ساخت و ساز, واگذاری و ...)
•راه اندازی و تجهیز کارگاه های موجود در روستا
•ساماندهی ظرفیت گردشگری کشاورزی
•ساماندهی سیستم آب و فاضلاب
•ساماندهی سیستم برق رسانی
•ساماندهی معابر و جداره سازی
•طرح  های مشارکتی با مالکین بناها و بافتهای ثبتی
 

بخشی از زیر پروژه های مورد نیاز روستاهای هدف

qآموزش
•آموزش به دارندگان کارگاههای صنایع دستی
•توانمندسازی صنعتگران در جهت تولید صنایع دستی جدید
•آموزش صنعتگران جهت بازاریابی و فروش
•آموزش ارتقاء کیفی محصولات صنایع دستی
•آموزش نحوه ارائه محصولات روستایی
•آگاه سازی استفاده از صنایع تبدیلی و فراوری محصولات روستایی
•تهیه مواد و مصالح خام مورد نیاز صنعتگران
•آگاه سازی مالکین بنا ها وساکنین بافتهای تاریخی به منظورحفظ، احیاء و جذب گردشگر
•آگاه سازی مردم روستا نسبت به طرح های مشارکتی مردمی و دولتی
•آگاه سازی از ظرفیت انجمن های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در روستا ها
•برپایی تورهای آشنا سازی برای افراد موثر
•آگاه سازی افراد محلی متقاضی برگزاری تور گردشگری
•آموزش بلدهای محلی
•آموزش مالکین اقامتگاههای بوم گردی، خانه مسافر و.... جهت ارتقاء کیفیت ارایه خدمات
•آموزش کارشناسان وبلد های محلی جهت اکتشاف و شناسایی جاذبه های طبیعی و گردشگری
qمعرفی
•تهیه و چاپ بروشور معرفی جاذبه های ، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
•طراحی نرم افزار، ایجاد سایت و استفاده بهینه از فضای مجازی در جهت معرفی و بازاریابی در سه حوزه ی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
•تهیه فیلم مستند،تیزر تبلیغاتی در جهت معرفی ، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
•طراحی و اجرای تابلو معرفی
•طراحی و اجرای تابلو های دسترسی در مقیاس شهری ومحلی
•احداث کیوسک اطلاع رسانی در روستاهای واجد شرایط
•برپایی تورهای معرفی
•تهیه و معرفی بسته های سرمایه گذاری
qایجاد زیر ساخت
•ایجاد زیر ساخت های گردشگری در روستاها(پارکینگ, کمپ, سرویس بهداشتی و...)
qکمک به احداث خانه های بوم گردی
•کمک به احداث واحد های خانه مسافر
•کمک به اتمام پروژه های ناتمام بخش خصوصی در زمینه گردشگری
•ایجاد مراکز خدماتی و توقف گاه در مسیر روستاهای هدف
•طراحی و اجرای فروشگاه
•طراحی و اجرای آلاچیق
•طراحی و احداث بازارچه موقت ، فصلی و دائمی
qبرپایی جشنواره ها و...
•برگزاری جشنواره و نمایشگاه سوغات
•برگزاری جشنواره و نمایشگاه دستآوردهای عشایر
•برگزاری جشنواره مهمان نوازی
•برگزاری جشنواره سفره فرهنگ ایرانی
•برگزاری جشنواره مشارکت ملی گردشگری
•برگزاری جشنواره صدای ملی عشایر
•برگزاری جشنواره موسقی اقوام
qساماندهی آثار ومحوطه های تاریخی
•تهیه طرح حفاظت ، مرمت و ساماندهی
•مرمت وساماندهی بناها و بافت های تاریخی
•تهیه طرح واجرای نورپردازی بناها وبافت ها
•احیا بناها و بافتهای تاریخی
•اجرای نمونه جداره سازی وکف سازی
qتهیه ضوابط و قوانین ( الگوی ساخت و ساز واگذاری و...)
•ضوابط ساخت و ساز در روستا
•طراحی الگوی مسکن
•طراحی الگوی فضاهای روستا
•ارائه جزئیات اجرایی تاسیسات روستا
•ارائه ضوابط سرمایه گذاری در روستا
•تهیه ضوابط و قوانین واگذاری و بهره برداری
•اجرای نمونه الگوی مسکن
qاقدامات زیر ساختی تاسیساتی
•احداث سیستم فاضلاب
•اصلاح سیستم آبرسانی
•احیاء چشمه ها و قناتها
•ساماندهی آبره ها و سرابها
•اصلاح  شبکه برق رسانی در صورت نیاز
•نصب روشنایی عمومی