دات نت نیوک
جمعه 08 مرداد 1400

اهداف

اهداف طرح ارزیابی ظرفیت تولید و اشتغال روستای هدف گردشگری

•اقدام مناسب و هماهنگ در راستای منّویات مقام معظم رهبری و عزم دولت تدبیر و امید در سال اقتصاد مقاومتی, تولید و اشتغال

•بالا بردن ظرفیت تولید روستایی در جهت اشتغالزایی و در راستای ایجاد امنیت پایدار

•کاهش ورود قاچاق کالا و مواد مخدر توسط روستاهای مرزی هدف

•بالا بردن سطح امنیت با ایجاد شغل در روستاهای هدف

•بهبود وضعیت معیشتی جوامع محلی هدف

•کمک به عرضه محصولات تولیدی روستاها در بازارهای خارج از روستا

•استفاده از ظرفیتهای موجود و کشف  توانمندی های پنهان

•شناسایی فرصتهای شغلی در جوامع محلی و ارتقاء آگاهی جوامع روستایی در خصوص ظرفیت سازی و توانمند سازی از داشته های بالقوه

•استفاده از ظرفیت سایر دستگاه های اجرایی در جهت ارتقاء کیفی و کمی زندگی روستایی و تسریع در رفع مشکلات و موانع موجود

•تشویق  جوامع محلی در جهت ایجاد مهاجرت معکوس از شهر به روستا

 

نتایج مورد انتظار:

•ارتقاء و آگاهی جوامع محلی از ظرفیتها

•فرهنگ سازی و توانمند سازی جوامع روستایی

•بالا بردن ظرفیت تولید روستایی

•ایجاد  اشتغال و توسعه پایدار در مناطق روستایی
•ظرفیت سازی گردشگری در جهت توقف و مهاجرت معکوس از شهر به روستا
•مدلسازی توسعه پایدار مناطق روستایی
•نهادینه سازی مفاهیم توسعه پایدار در جوامع محلی